Zábavní pyrotechnika škodí

Komentář

V letáku stejnojmenného názvu, vloženého do našeho zpravodaje, jsou vyčerpávajícím způsobem uvedeny všechny negativní vlivy takzvané zábavní pyrotechniky. Opravdu je třeba se zamyslet nad tímto počínáním, které přichází do módy při rodinných oslavách, zahradních party a firemních akcích. Smiřme se s tím, že to bude pouze součást novoročních oslav. Pokud by tento trend pokračoval, museli bychom přikročit k vydání Obecně závazné vyhlášky, která zákaz legalizuje. Vzor této vyhlášky již byl schválen Ministerstvem vnitra a rozeslán spolu s tímto letákem všem obcím. Provozování pyrotechniky je ve střetu se sedmi zákony.
Je nutno vzít v úvahu, že smysly zvířat jsou mnohonásobně citlivější, než u lidí. Již po prvních výstřelech zvířata v panice utíkají nebo vzlétají, aby našla úkryt a unikla traumatické situaci. Ptáci opouštějí hnízda s vejci nebo mláďaty. Hrozí jim střet s vedením vysokého napětí, s automobily apod. Petardy dosahují hlasitosti až 170 dB !  Dlouhá léta bedlivě sleduji a fotografuji v našem katastru stavy lesní a polní zvěře, která je decimována navíc postřiky zemědělců, automobilovou dopravou a některými  volně pobíhajícími psy. Například ještě před dvanácti lety žila ve Valdecké Dubině šestičlenná srnčí rodina, zajíci a koroptve, hnízdily tam divoké kachny a vyváděly mláďata. Dnes tam spatříte jen pár zajíců.

Ing. Jiří Kolrusz, komise životního prostředí.