„Za obec krásnější“


POZVÁNKA
Na jarní přírodovědně okrašlovací vycházku po obci Braškov a jejím blízkém okolí s názvem
„Za obec krásnější“
Kdy:
V sobotu 10. 6. od 10:00
Kde:
Sraz účastníků v bufetu Na kompostu, kde bude akce také zakončena občerstvením
Co:
V průběhu komentované vycházky budeme trochu uklízet. Pro účastníky budou připraveny pytle na sběr odpadků a nezbytné ochranné pomůcky
Kdo:
vycházky se s námi zúčastní známý spisovatel, botanik, popularizátor vědy a také spolupracovník Českého rozhlasu RNDr. Václav Větvička, který jako znalec místního kraje a jeho přírodních krás bude komentovat známé i méně známé rostliny v jarní přírodě.
Na vycházku vás zvou zastupitelé obce Braškov a firma ECODIS s.r.o.