Značka: | Zveřejněno od: 24.03.2020 | Zveřejněno do: 30.04.2020 | Typ: Vyvěšení | Původce: Obec Braškov

Obsah vyvěšení

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu vládou a aktuálnímu nařízení krizových opatření NEBUDOU PŘISTAVENY NA SBĚRNÉM MÍSTĚ V NAŠÍ OBCI KONTEJNERY na velkoobjemový odpad, a to ve dnech 3.4.-5.4.2020 a dále na kompostovatelný odpad ve dnech 17.4.-19.4.2020., jak bylo zveřejněno v informační letáku pro občany ze dne 5.3.2020. Náhradní termíny přistavení kontejnerů budou včas oznámeny podle nastalé situace. Děkujeme za pochopení.

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Braškov

Zveřejněno od: 24.03.2020

Zveřejněno do: 30.04.2020