Značka: | Zveřejněno od: 01.06.2020 | Zveřejněno do: 30.06.2021 | Typ: Hospodaření obce | Původce: Obec Braškov

Obsah vyvěšení

Účetní závěrka 2019
FIN k 31.12.2019
Braškov - zpráva
Do listinné podoby možno nahlédnout na obecním úřadě v úřední dny

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Braškov

Zveřejněno od: 01.06.2020

Zveřejněno do: 30.06.2021