Značka: | Zveřejněno od: 06.05.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: Obecní úřad Braškov/Vyvěšení | Původce: Obec Braškov

Obsah vyvěšení

Veřejná vyhláška_Návrh změny č.2 ÚP
Braškov - ZM č. 2 ÚP - I. Textová část - návrh k VP_03-2022
Braškov - ZM č. 2 ÚP - II. Textová část odůvodnění - návrh k VP_03-2022
Braškov - ZM. č. 2 ÚP - A) Základní členění - návrh k VP_03-2022
Braškov - ZM. č. 2 ÚP - B) Hlavní výkres - návrh k VP_03-2022
Braškov - ZM. č. 2 ÚP - D) Koordinační výkres - návrh k VP_03-2022

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Braškov

Zveřejněno od: 06.05.2022

Zveřejněno do: 31.12.2022