Značka: | Zveřejněno od: 03.10.2022 | Zveřejněno do: 31.12.2022 | Typ: Vyvěšení | Původce: Krajský úřad

Obsah vyvěšení

VV s OOP, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého na území Stč. kraje

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Krajský úřad

Zveřejněno od: 03.10.2022

Zveřejněno do: 31.12.2022