Značka: | Zveřejněno od: 31.12.2020 | Zveřejněno do: 31.12.2021 | Typ: Hospodaření obce/Rozpočet/Vyvěšení | Původce: Obec Braškov

Obsah vyvěšení

Rozpočet na r.2021
V listinné podobě včetně plné verze k nahlédnutí na OÚ

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Braškov

Zveřejněno od: 31.12.2020

Zveřejněno do: 31.12.2021