Značka: | Zveřejněno od: 08.09.2020 | Zveřejněno do: 15.10.2020 | Typ: Vyvěšení | Původce: Obec Braškov

Obsah vyvěšení

Oznámení o době a místě konání voleb

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce: Obec Braškov

Zveřejněno od: 08.09.2020

Zveřejněno do: 15.10.2020