Značka: | Zveřejněno od: 23.05.2023 | Zveřejněno do: 31.07.2023 | Typ: | Původce:

Obsah vyvěšení

Návrh změny č. 3 ÚP Družec veřejné projednání

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Původce:

Zveřejněno od: 23.05.2023

Zveřejněno do: 31.07.2023