Vytápění tuhými palivy jen za zpřísněných podmínek 3. díl

Tento 3. díl navazuje  na 2.díl stejnojmenného článku v únorových Braškovských novinách. Pokud si naše noviny neukládáte, naleznete je na webových stránkách obce Braškov. Všichni bez rozdílu máme právo na čistý vzduch a po zmiňované novele Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. je konečně vyjasněn postup, jak toto právo uplatnit v praxi.

Závěry z veřejného semináře o kotlíkových dotacích pro Středočeský kraj, konaného v Bělé pod Bezdězem dne 27. března jsou následující.

  • V kraji je stále kolem 40 tisíc kotlů na pevná paliva (uhlí a dřevo) s ručním přikládáním, které je třeba vyměnit. Jsou to převážně kotle 1. a 2. Emisní třídy vyrobené před rokem 2000. Jejich provoz po termínu září  2022 bude zakázán. Tento termín zákazu byl schválen již v roce 2012.
  • Ve 3. a možná poslední výzvě, je možno získat na ekologičtější kotel dotaci až 127 500 Kč. Dotaci lze však použít pouze na kotel na biomasu, plynový kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo. Tak výhodné podmínky již zřejmě nebudou.
  • Přihlášky Kraj začne přijímat od 3. června tohoto roku a dostane se zhruba jen na 5 tisíc žadatelů.

Podle Ministerstva životního prostředí jsou stará lokální topeniště zdrojem až 90 % rakovinotvorného benzoapyrénu a nejméně 50 % zdrojem emisí prachových částic. Proto se jedná o nejzásadnější opatření ke zlepšení ovzduší v kraji.

„Slušné lidi stačí jednou upozornit, že špatným topením porušují zákon“, říká ministr životního prostředí a vicepremiér Richard Brabec. Někdy stačí upozornění sousedů, jindy až doporučený dopis s modrým pruhem od obecního úřadu. V dopisu je majitel vyzván k nápravě stavu, případně následnému umožnění kontroly stavu kotle, paliva a komína, odběru vzorků popela, stěru ze spalinových cest a předložení revizních zpráv kotle a komína odborně způsobilou osobou. Tyto povinné revize se provádí každé dva roky ! Kromě toho bude prověřena i účast na třídění plastů v obecním odpadovém hospodářství.

Doufáme, že si provozovatelé takových topenišť uvědomí spoluodpovědnost za hazard se zdravím obyvatel a nebude nutno řešit tyto případy včetně sankcí.

Jiří Kolrusz, komise životního prostředí.