Venčení psů bez problémů


V poměru počtu pejsků k počtu obyvatel budeme brzy na prvním místě v Evropě. Není pochyb o pozitivním významu psa v lidském společenství. Nezapomínejme však přitom na plnění potřeb samotného psa, protože jen tehdy vytvoříme podmínky pro jeho přirozené poslání a spokojený život. Zdaleka nejde jen o dobré zacházení a kvalitní stravu. Většinou nedojde ani k uplatnění jeho specifických vlastností s ohledem na rasu, například u plemen loveckých, salašnických apod. Avšak některé vlastnosti jsou společné pro všechna plemena. Je to mimořádně vyvinutý čich, pohybové schopnosti a snaha o socializaci nejen ve společenství lidském, ale i zvířecím.  Pokud pomineme význam psa pro speciální účely třeba v činnosti záchranářské, protidrogové, asistenční atd., pak snad mezi jeho největší přednosti patří jeho spolehlivá snaha vyhnat svého pána na procházku. Pes tím prokazuje dnešnímu zpohodlnělému člověku tu největší službu. Člověk se mu na oplátku pak má během procházky snažit splnit některá jeho přání. Ta se týkají převážně identifikace pachových stop a značkování. 
Aby však procházky se psy probíhaly bez problémů, musí být respektována určitá společenská pravidla. Stejně jako seznamování lidí, tak i seznamování psů je podmíněno zájmem a souhlasem obou stran. Jen zlomek počtu majitelů psům rozumí a poskytne jim základní výcvik k poslušnosti. Proto je povinnost vést psa pouze na vodítku zakotvena v Obecně závazné vyhlášce č.2/2016. Tato vyhláška byla zveřejněna v Braškovských novinách z dubna 2017 a je samozřejmě i na webu obce Braškov včetně komentáře. Jen pro úplnost nutno dodat, že všechny obecní vyhlášky jsou schvalovány Ministerstvem vnitra, které má k dispozici vzory pro jejich tvorbu. Aby byla respektována i určitá svoboda psa, jsou v katastru obce vyhrazeny dva úseky pro tzv. volné pobíhání psů. Jde však o problematickou záležitost, protože i zde musí být pes pod neustálým dohledem a přímým vlivem majitele. Pokud se tedy nejedná o absolutně poslušného a ovladatelného psa, měl by být na samonavíjecím vodítku a opatřen náhubkem. Samonavíjecí vodítka jsou tím nejlepším řešením. Široký sortiment nabízí provedení pro všechny velikosti psů a délky šňůry až do 8 metrů, což poskytuje psu dostatečnou svobodu, aniž bychom s ním ztratili kontakt.  Jednoduché a spolehlivé ovládání spočívá ve dvou tlačítkách, z nichž první je mžiková brzda a druhé je aretace, tedy zajištění v jakékoliv poloze. Toto vodítko je optimálním řešením i pro základní výcvik psa. Takto například v přírodě naučíme psa nejen povelu „Stůj“, ale i dělat hromádky pouze za okraji cest. 
Každým rokem řeší komise životního prostředí řadu stížností na porušování zmíněné vyhlášky a základních pravidel slušnosti majitelů psů. Volné pobíhání psů bez ohledu na děti, na lidi trpící kanisfobií, venčení na hřištích, znečišťování veřejných prostranství, soustavné štěkání apod. Dochází však i ke rvačkám psů, které pak vedou často i ke zranění majitelů psů. Nejnebezpečnější jsou pak psi, na které majitel nemá čas a odsoudí je jen na hlídání a obranu nemovitosti. Tito psi jsou v podstatě týráni, protože je jim odepřen kontakt se společenstvím psů a lidí. Nespokojenost vyjadřují soustavným štěkáním a pokud se jim podaří uniknout z tohoto vězení, jsou nebezpečím pro lidi i ostatní psy. Jeden takový případ skončil před několika lety těžkým zraněním naší občanky a málem i soudní dohrou. Nestojíme ani o to, aby se majitelé psů menších ras chránili před většími psy rizikovými obrannými prostředky. 
Doufáme, že si všichni majitelé psů začnou uvědomovat  plnou odpovědnost za chování svého psa a nebudeme muset řešit nadále podobné stížnosti.

Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí.