Stručná reakce na vyjádření paní Poštolkové

V Braškově dne 19. března 2021

Vážení spoluobčané,

předně musím opakovaně zdůraznit, že ve věci tranzitní nákladní dopravy jsou postoje Obce Braškov shodné s postoji paní Poštolkové. Tranzitní doprava v Braškově, zejména právě ta těžká nákladní, je letité téma, o kterém se nesmí přestat mluvit. Poškozuje nás všechny, ohrožuje naše zdraví. Naším dlouhodobým cílem je přesměrování veškeré tranzitní nákladní dopravy na k tomu vhodnou dálniční síť. Nepochybně se jedná o cíl těžko dosažitelný, ale z mého pohledu nanejvýš racionální. O jeho dosažení se tak Obec Braškov snaží a snažit nepřestane. Tématem dopravy se zabýváme častěji než jinými oblastmi činnosti obce. Je však důležité vzít v potaz, že ze strany státu jsou obce v celé České republice zahlcovány nekončící řadou povinností, přičemž příslušných kompetencí k řešení problémů trápících jejich občany se jim nedostává. I co se dopravy týká, jsou tak naše možnosti značně omezené a povětšinou se ocitáme v roli žadatele u orgánů státní správy. Neustále však sledujeme vývoj v předmětné oblasti a komunikujeme s dotčenými subjekty. Věřím, že je možné dosáhnout pozitivních výsledků. A je-li to možné, pak jich dosáhneme.

S úctou

Ing. Vladimír Dráb v. r., starosta