Statistika výjezdů JSDH Braškov za rok 2022

Tyto čtyři grafy jsou stručnou statistikou výjezdů našich obou JPO v roce 2022. Souhrnné počty a typy jsou rozděleny po jednotkách zvlášť. Podle měsíců a časů jsou zobrazeny souhrnně za obě jednotky. Ještě poznámka. Jak je vidět z grafu “Dle času” polovina výjezdů se odehrává v běžné pracovní době, přesto ani v roce 2022 nedošlo k situaci, že by jednotka nevyjela k události při vyhlášení poplachu v minimálním stavu 1+2. Průměrný čas výjezdu od vyhlášení poplachu byl 5 minut.