Rozloučení s Václavem Burgrem

Milý Vašku,

každý z nás, co jsou v této síni ví, že jsi celý svůj život chtěl pomáhat druhým. Nezištně, nesobecky z vlastního přesvědčení. Jako malého, veselého kluka jsme tě uvítali v oddílu mladých braškovských hasičů, kde jsi úspěšně sportoval, závodil, pomáhal mladším a méně zkušeným, pracoval i trénoval své sportovní nástupce. Stal jsi se pro mnohé inspirací a příkladem, nejen jako sportovec, ale hlavně jako přítel a kamarád.
Rozhodl jsi se pro hasičskou školu, pro práci ve sboru i na výjezdu braškovské jednotky. Přesto jsi rozdával nejen pomoc, ale i úsměvy a radost. To byla tvá cesta, tvůj cíl a tvé přesvědčení

Věříme, že si splníš svůj sen a že v nebi založíš svůj vlastní andělský záchranný sbor. A budeš bdít nad svými blízkými, nad všemi hasiči, nad námi všemi.
V našich vzpomínkách a v našich srdcích zůstaneš navždy.

Kvě 3, 2024 | Hasiči, Život v obci