Proč stále jezdí kamiony v obcích?

Jak jsme opakovaně informovali občany na několika zasedáních obecního zastupitelstva a současně v Braškovských novinách, hlavní slovo o trasách pro kamiony má vždy Dopravní inspektorát Policie středočeského kraje. Náčelník inspektorátu kategoricky zamítl námi prosazované řešení objízdné trasy, která je přílohou naší žádosti již od roku 2014. Jedná se o nejbližší napojení kladenské průmyslové zóny na silnici I. třídy I/61 přes jedinou obec Přítočno na dálnici D6 na uzlu Fialka, ze které není problém na Pražském okruhu (D0) připojení na D5, D7, či kteroukoliv jinou dálnici. Jako důvod zamítnutí uvedl přetížení, fronty a zácpy při vjezdu a poté sjezdu z pražského okruhu. Zjevně je tedy potřeba více možností k provozu kamionů. Toto vysvětlení uvedl při poradě na Ministerstvu životního prostředí. Tato porada na konci roku 2017 byla iniciována obcí Braškov a měla sloužit jako vzor pro pomoc ostatním obcím, obtěžovaným provozem kamionů. Zde vyšlo najevo, že Ministerstvo dopravy vydalo za tímto účelem Metodickou příručku již v roce 2016, která v souladu s novelou zákona o pozemních komunikacích zcela jednoznačně vymezuje pravomoc obcí ORP ( v našem případě kladenský magistrát) pro vydání zákazu tranzitní dopravy v obcích, pokud existuje jiná vhodná trasa. Proto jsme požádali již podruhé všechny dotčené úřady o zákazy vjezdu 23.4.2018. Namísto odpovědi na naši žádost jsme obdrželi z odboru dopravy Magistrátu dopis ze 22.2.2019 o uzavírce silnice II/118 v Braškově pro rekonstrukci vozovky a mostu u Dědkova mlýna. Jak se brzy ukázalo, to však nebyl příslib konání ve smyslu naší žádosti, ale nutnost pro zvýšení bezpečnosti při míjení kamionů s autobusy hromadné dopravy na sinici II. třídy horského charakteru! Proto jme se 9.9.2019 obrátili na ministra dopravy s návrhem zastavení stavby opěrné zdi v zatáčce nad Dědkovým mlýnem. Jako prioritní nelze označit ani rekonstrukci silnic Velká Dobrá – Nové Strašecí, které suplují rovnoběžnou dálnici D6. Současně probíhá rozsáhlá rekonstrukce silnic v městě Kladno, přičemž obchvat Kladna – největšího města středočeského kraje – minulé, ale ani současné vedení nepovažuje za prioritu. Poslední, stále odsouvaný termín uvedení do provozu je rok 2027 ! Mnohokrát jsme na všech úrovních upozorňovali, že se jedná o cílové a optimální řešení problémů s kamiony, které dnes devastují životní prostředí a vozovky II. a III. tříd nejen v šesti okolních obcích, ale i v samotném městě.
Proto jsme se obrátili již potřetí znovu na Magistrát a dotčené úřady dopisem ze 14.10.2020 s upozorněním, že jsme dosud nedostali odpověď na naši žádost. Dopis dostali na vědomí i starostové čtyř obcí. Velké Dobré, Kyšic, Unhoště a Železné. Věříme, že se dočkáme rozumné odpovědi, která vysvětlí dosavadní úhybné manévry úřadů, které měly za cíl oddalovat řešení problému. Nejedná se jen o Braškov, ale také o lokalitu Valdek a výše uvedené obce. Například Karlovarskou přes Valdek projede třikrát více vozidel včetně kamionů než ulicí Rudé armády přes Braškov. Je to zřejmě daň za funkci přivaděče k D6. Měření proběhlo v Braškově dne 25.9.2020 v ulici Rudé armády a 2.10.2020 v ulici Karlovarské na Valdeku ve stejnou denní dobu od 8.00 do 10.00 h s následujícím výsledkem. Na Braškově celkem 287 vozidel. Z toho 265 osobních a dodávkových, 17 nákladních včetně kamionů a 5 autobusů. Na Valdeku celkem 1023 vozidel. Z toho 962 osobních a dodávkových, 43 nákladních včetně kamionů, 12 autobusů a 6 motocyklů. Velká Dobrá je odhadem ještě dvakrát frekventovanější, protože leží na silnici, která je přivaděčem západní části Kladna na D6. Proto je absurdní, že Ekologický spolek Braškova, který podal podnět Ministerstvu vnitra na možné porušení práv občana na informace, řeší jen ulici Rudé armády. Zjevně proto, všichni členové Spolku bydlí v této ulici. Nedodělek ŘSD izolačního pásu u dálnice D6 Spolku nejenže nevadí, ale dokonce proti tomuto záměru protestují. Během protestů tří obcí v roce 2011 proti záměru spalovny pneumatik jako vážné ekologické hrozbě byl pouze jediný veřejný hlas ze tří obcí pro tento záměr. Patřil člence tohoto Spolku.

Jsme přesvědčeni, že nakonec zvítězí zdravý rozum, dostaneme srozumitelné vysvětlení zbytečných průtahů naší žádosti a statutární město Kladno urychlí stavbu obchvatu ke spokojenosti občanů Braškova i okolních obcí.

Ing. Jiří Kolrusz, Komise životního prostředí