Soubor opatření a omezení v obci

OPATŘENÍ V OBCI BRAŠKOV
v souvislosti s vyhlášením karantény na území ČR

OBECNÍ ÚŘAD Od 16. 3. 2020 UZAVŘEN, do odvolání
(při neodkladných požadavcích – kontakt 312 69 85 27,
ou@braskov.cz)

MATEŘSKÁ ŠKOLKA UZAVŘENA, do odvolání, pro rodiče, kteří pracují v integrovaném
záchranném systému bude v případě zájmu MŠ pro jejich děti
zajištěna

POTRAVINY BRAŠKOV  OTEVŘENY, provoz neomezen, do prostor prodejen potravin
vstupujte po jednom, se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek
apod.) doporučujeme si připravit seznam zboží a tím celý nákup
urychlit

POTRAVINY VALDEK  OTEVŘENY, provoz neomezen, do prostor prodejen potravin
vstupujte po jednom, se zakrytými ústy a nosem (rouška, šátek
apod.) doporučujeme si připravit seznam zboží a tím celý nákup
urychlit

LÉKÁRNA Od 17. 3. 2020 UZAVŘENA, do odvolání

ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE  Od. 16.3. 2020, KARANTÉNA, přítomna pouze sestra
v běžných ordinačních hodinách, MUDr. Ilona Konečná pracuje z
domova, v akutních případech poskytuje konzultace po telefonu,
vypisuje recepty či řeší nezbytné administrativní úkony, tel. 314 008 138,
602 934 478

RESTAURACE  UZAVŘENY  do odvolání

KNIHOVNA UZAVŘENA do odvolání

FOTBALOVÝ STADION UZAVŘEN, do odvolání

VENKOVNÍ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ UZAVŘENA, do odvolání

DĚTSKÉ KROUŽKY
(HASIČI, VÝTVARNÝ KROUŽEK,
BABY KLUB, FOTBAL)  SCHŮZKY A TRÉNINKY ZRUŠENY , do odvolání

Obec Braškov

Bře 17, 2020 | Život v obci