Pomoc a podpora 2024 – cvičení jednotek OOB

Pomoc a podpora 2024, takový byl název letošního dvoudenního krajského cvičení jednotek předurčených na ochranu obyvatel. Naše jednotka se ho zúčastnila v počtu 1+7 s technikou MAN TGE a přívěs OOB. Cvičení bylo zahájeno v pátek 26.4.2024 cca v 12:30 přesunem z naší zbrojnice do prostoru soustředění jednotek v Sadské u Nymburka. Po nástupu všech devíti jednotek, které mimo vedení HZS středočeského kraje přivítala i sama hejtmanka středočeského kraje Petra Pecková, začala výstavba zázemí pro cvičící jednotky i štáb cvičení. To již bylo součástí jednoho z 18 úkolů, které na nás čekaly na jednotlivých stanovištích . Ještě toho dne jsme prováděli mimo stavbu různých typů stanů, tankování pohonných hmot na čerpací stanici s použitím karty SSHR, dovoz zásob pitné vody z centrálního skladu, psychologické školení a seznámení s činností Českého červeného kříže, který nám po celou dobu cvičení zajišťoval stravu a nápoje. Po 20 hodině jsme se sešli s ostatními jednotkami a vedením cvičení v postavených stanech. Zde při výborném grilovaném mase a dobrém pití probíhala vzájemná diskuze o všem možném… V 6:00 byl budíček, snídaně a již v 7:00 nám do tabletu přišla nová událost – evakuační stan. Místo události Milovice – Boží Dar. Po přejezdu na místo události nás ve spolupráci s dalšími dvěma jednotkami čekala výstavba nafukovacího stanu o rozměrech 11×14 metrů. Jakmile jsme ohlásili pomocí radiostanice na spojový vůz nahrazující KOPIS splnění úkolu , byly jsme opět pomocí tabletu vysláni na další stanoviště. Postupně jsme tedy ještě v průběhu slunného a teplého dne vybavovali prostor pro nouzové ubytování lehátky, spacáky a dekami, zajišťovali pitný režim , jídlo a PHM pro osoby uvízlé v dopravní koloně, prováděli stavbu protipovodňové hráze z pytlů plněných pískem, evakuovali osoby z hořícího objektu do přistaveného autobusu včetně jejich evidence, seznámili se s vybavením kontejnerů na dekontaminaci osob, provedli finální sbalení evakuačního stanu ,vyzkoušeli si doplňování PHM s mobilní techniky a učili se provádět příjem a výdej technických a věcných prostředků včetně jejich evidence. Po splnění posledního úkolu jsme se vrátili zpět do Sadské, kde jsme si sbalili ještě vlastní stan a po závěrečném nástupu se vydali okolo 18:30 zpět na naší hasičskou zbrojnici.

Text a foto: H. Laitner