Odahalení pamětní desky u příležitosti 770 let prvních zmínek o obci v písemnostech.

Dne 27.10.2019 v 16:00 hodin bude odhalena pamětní deska na budově O.Ú.-Braškov, u příležitosti 770 let prvních zmínek o obci v písemnostech. Následně se zúčastnění mohou přesunout k opravené obecní studánce pod Stavimatem, která bude tímto občanům oficiálně představena a v rámci Posvícení v obci slaveného, i vysvěcena.

                                              

Všechny občany  tímto zve Kulturní komise