Slovo kronikáře

Od roku 1828 až do 30.7.2020, čili 192 let – respektive 70080 dní, byly obecní kroniky tak nějak součástí života v naší obci. Po celý tento čas byly uloženy v budovách obecních úřadů, které do roku 1947 ve vsi byly, pak v budově místního národního výboru a následně opět obecního úřadu, na adrese Dukelská 11.Na této adrese odpočívaly v pokoji plných 73 let!!

Za prusko-rakouské války i naši vesničku“navštívili prajzi“, sháněli píci pro koně a pro sebe něco do chřtánu. Kroniky přežily!!!

Ani baron Johan Franz Kempen von Lichtenstein nadšený, noshled Bachova absolutismu na braškovské kroniky nějak neměl čas.

Za první republiky tehdejší ministři a jejich osvícení úředníci, , rovněž nejevili zájem počísti si co že je na Braškově nového.

A dokonce ani knírkatý , prý nadaný malíř a čalouník s nezaměnitelnou patkou, na braškovské pamětní knihy nějak zapomněl.

A co teprve Ti zlí, rudí co přišli po roce 1948???

Gottwald, Zápotocký, Novotný……atd,…..atd, ani oni neměli chuť listovat ve starých, ovšem NEZAPRÁŠENÝCH a dobře skladovaných obřích knihách?!?!?!

Po roce 1989 se tedy sešlo pár moudrých hlav, aby vymyslelo několik nových, progresivních zákonů. Nejsou již svazováni vládou jedné strany, nemusí poslouchat hlas z východu, neboť ze Severozápadu, z Valonska tak pěkně hrají,…….hurá do toho!!!

Z.č.-499/2004 – O archivnictví….z.č.-132/2006 – O kronikách obcí, platný od 1.7.2006. Obzvlášní šperk mezi zákony, neboť má šest paragrafů ,a platí beze změny dodnes!!!!!!!! Kdo je pod tímto podepsán, nechť si čtenář najde na všechytrém internetu. Pak ještě tito chytří zaslechli od Atomia cosi o GDPR a výsledek je na světě!!!!

Kronika obcí-Braškova-Toskánky a Valdeku, je psána takřka nepřetržitě od roku 1928 až do roku 1985.Je pravdou že v první knize si současník moc nepočte, protože je vedena švabachem, ale lze v ní dohledat například fakt, i s konkrétním datumem: následník rakousko-uherského trůnu Rudolf se procházel po Toskánce!

Od roku 1985 do roku 1989 kronika vedena nebyla. Současný kronikář důvody zná, ale nebude je zveřejňovat. V roce 1989 se tehdejší kronikář k práci vrátil a popsal dění v obci v letech 1989-1991. Již na stroji a zřejmě proto, aby budoucím popsal ty převratné časy. Kronika je doplněna tehdejšími výtisky braškovských novin. Roky následné, 1992-1999,a tolik slibující nejsou zaznamenány vůbec!!! Že by tenkrát nikdo neměl odvahu, nebo svědomí??!!?? Roku 1999 bylo psaní kroniky obnoveno, jedině díky nesmírnému úsilí a přepečlivé píli tehdejší kronikářky, která retrospektivně popsala důležité dění v obci od roku 1999 až do roku 2012 .Od tohoto roku je pamětní kniha vedena opět a až do současnosti. Ovšem zavedením výše zmíněného, jakéhosi GDPR je tato práce čím dál složitější. Například sehnat souhlas zemřelého, že tato jeho událost může být zapsána, je úkolem nadlidským, ale z Vlámska doporučeným!!!!

A přitom zkuste si přes počítač, či telefon něco objednat!!! A následné roky se nezbavíte otravných nabízečů všehokoli!!! A co tito na velmi přísné nařízení o dodržování GDPR??? A náhled do katastru nemovitostí?!?!?!

Takže ani zakoupení ohnivzdorného trezoru nezabránilo tomu, že se naše kroniky ocitly v moci a majetku tohoto státu, pod pohrůžkou soudních žalob a opakovaných finančních postihů-(až do výše 80.000) Kč. Ocitly se v držení klotového rukávu, který v nich listuje s rukou mastnou od gothajského salámu a drobí na ně zbytky housky, kterou přikusuje.

Občan naší obce se tedy musí smířit se smutným faktem-DO OBECNÍ KNIHY PAMĚTNÍ JIŽ NIKDY NENAHLÉDNE– Byly odevzdány vyšší moci!!!

Leda zakoupí štangli salámu a vyrazí k příslušnému úřadu.

Kronikář obce od roku 2012

Pavel Stádník

Srp 25, 2020 | Život v obci