Skip to main content

...planý poplach

24.4.2019  22:44 Jednotka vyjela k události - požár lesního a travního porostu. Na udaném místě nebyl požár nalezen a tak byla událost zařazena jako planý poplach.