Skip to main content

... evakuace cca 50 osob

14.4. 15:38 Jednotka byla vyslána k požáru v ubytovně s kapacitou cca 90 osob. Jednotka vyjela v 15:42 s CASK25 LIAZ101(1+6) následována DA VW Caravelle(1+1).Po příjezdu na místo se 4 členové v DT zapojili do evakuace a průzkumu objektu. Byla zřízena přetlaková ventilace na dvou místech dle pokynů VZ. Jednotka se dále podílela na vyklízení zasaženého pokoje, dohašování vyneseného materiálu jedním C proudem. 
Dva členové jednotky měli v péči malé 3 malé děti, které byly umístěny do DA Caravelle a byly jim poskytnuty hračky z výbavy jednotky. Po likvidaci požáru a odvětrání prostor asiastovali naši členové při návratu ubytovaných. Na základnu se jednotka vrátila v 17:45 bez zranění a škod na výzbroji či výstroji.