Skip to main content

logo ROP-střední čechy

Obec Braškov získala dotaci z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy 2007-2013 (dále jen ROP) na rekonstrukce místních komunikací ul. V Podlískách, K Háji a Akátová. Projekt bude realizován 08/2015 – 10/2015.

Celkové náklady projektu se přiblíží k 7,6 miliónům korun, z nichž přibližně 5,7 miliónů korun tvoří finanční příspěvek od ROP SČ. Zbývající náklady, okolo 1,9 miliónu korun, uhradí Obec Braškov ze svého rozpočtu.

Zhotovitelem projektu bude společnost FRONĚK spol. s.r.o. z Rakovníka. Technický dozor stavby bude provádět Ing. Jan Rys a administraci  projektu zajistí Ing. Jiří Wiesner.

Ing. arch. Kateřina Dolejšová, předsedkyně stavební komise