Skip to main content

Jako administrátor těchto stránek bych rád požádal všechny návštěvníky našeho webu, aby se s jakýmikoliv připomínkami, postřehy a nápady týkajícími se obsahu a funkce webu obraceli přímo na mě, a to jak na mail hynek@holer.cz, tak telefonicky na čísloí 602 291 990. Celkově se tím usnadní a zrychlí vyřízení všech podnětů, které budou řešeny operativně a žádný nezůstane bez odpovědi, nebo řešení.

Obsah a forma obecních stránek je společným dílem zastupitelstva, členů komisí a spolků a koneckonců všech občanů naší obce a je přirozené, že je na nich stále co zlepšovat.

Těším se na naši spolupráci.

Hynek Holer