Nové zásahové obleky FIREHORSE

… zakoupeno s pomocí nadace Agrofert

Na konci minulého roku vyvstal v jednotce SDH obce Braškov problém se stářím a opotřebením některých zásahových oděvů. Hasiči tak vybrali nové a to vzhledem k vhodnému poměru cena/výkon modely Fire Horse od firmy Vochoc.Celková cena přesahující 80 tisíc korun však byla nad možnosti obce, hasiči proto požádali o dotaci Hasičský fond Nadace Agrofert, který jim vyhověl a poskytl částku 70 tisíc korun. Zbylé náklady byly uhrazeny z rozpočtu Braškova.
Pět kusů nových zásahových oděvů Fire Horse bylo dodáno na konci května 2018. Po necelé hodině byly využity při zásahu a to při požárů thújí v obci Kyšice.
Tímto bychom chtěli poděkovat Hasičskému fondu Nadace Agrofert ,která nám finanční podporou umožnila zásahové oděvy obměnit.

Čvc 19, 2018 | Hasiči