Skip to main content

Archiv kategorie

Pro neplnění limitů toxických látek v ovzduší přijel na inspekci do České republiky evropský komisař pro životní prostředí pan Karmenu Vella na...

  [více]

Za obec krásnější

Plakát pozvánka na akci která se koná v sobotu 10. 6. 2017 od 10:00

  [více]

Podzim 2015

  [více]

K odpadům aktuálně

Koncem minulého roku proběhl v Kladně seminář k problematice odpadového hospodářství v obcích středočeského kraje. Legislativa je stále složitější a...

  [více]

Ze všech složek komunálního odpadu – tříděného, bioodpadu, velkoobjemového a směsného – tvoří největší podíl 68% - právě odpad směsný (zbytkový...

  [více]

Pod tímto názvem pořádala firma EKOKOM odborný seminář v Kladně dne 15.1.2013. Řídila jej RNDr.Vrbová PhD.  Za jednotlivé sekce referovali Ing.Stáňová...

  [více]