Krajské kolo hry plamen a Celoroční činnosti dorostu 2016

V roce 2016 se Krajské kolo hry Plamen a Celoroční činnosti dorostu 2016
konalo v rámci Středočeskéího kraje v našem kladenském okrese. Přestože se
naši mladí borci ve starších žácích nakonec na kraj o neprobojovali, své
zástupce jsme tam i přesto měli. A to jak v pracovní četě, tak zejména v
zabezpečení stravování sportovců a rozhodčích. V průběhu všech pěti dní, do
kterých je nutné započítat i dobu připravy a následujícího úklidu se
zapojilo cca 15 členů sboru. Výborně se nám spolupracovalo s kolegy z
Vraného, Vinařic, Pcher, Knovíze ale i s dalšími sbory, které se na
zabezpečení závodů podílely.
Přestože se jednalo o druhou podobnou akci v průběhu 14 dní, braškovští
obstáli se ctí. Pokud se však nebude konat na Kladně celostátní kolo této
soutěže, bude nás obdobné zabezpečení soutěže čekat nejdříve za 14 let. 

Autor: Vladimír Chalupa
Foto: Anna Chalupová, Karolína Holerová