Odpadové hospodářství a ekologie

K odpadům aktuálně

K odpadům aktuálně

Koncem minulého roku proběhl v Kladně seminář k problematice odpadového hospodářství v obcích středočeského kraje. Legislativa je stále složitější a nevystihuje skutečný stav. Počet zákonů, jejich novel a prováděcích vyhlášek dosáhl cifry 22 a stále...

Tříděním odpadu ušetříme

Ze všech složek komunálního odpadu – tříděného, bioodpadu, velkoobjemového a směsného – tvoří největší podíl 68% - právě odpad směsný (zbytkový netříděný). Vzhledem k tomu, že dotřiďovacích linek je jen mizivé množství, ukládá se stále tedy drtivá...

Co s odpady v budoucnosti?

Pod tímto názvem pořádala firma EKOKOM odborný seminář v Kladně dne 15.1.2013. Řídila jej RNDr.Vrbová PhD.  Za jednotlivé sekce referovali Ing.Stáňová Marie, Ing.Kovařík Radim a MGr.Drahovzal.       Seminář byl zaměřen na téma...