Informace k znovuotevření MŠ od 25. 5. 2020

ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU ŠKOLY V DOBĚ ZVÝŠENÉHO RIZIKA NÁKAZY INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM COVID-19

֍ Před budovou MŠ dodržují rodiče bezpečný odstup 2 metry od ostatních

֍ Do budovy MŠ budou rodiče vpouštěni po malých skupinách – pouze do šatny, děti si převezme pověřená osoba a odvede do tříd. Děti, které budou chodit po obědě budeme rodičům předávat již oblečené u vchodu do budovy.

֍ Doprovázející osoba se v budově MŠ pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte), v šatně je k dispozici desinfekce na ruce

֍ Děti mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí

֍ Při příchodu do MŠ bude dětem měřena teplota bezkontaktním teploměrem, proběhne vizuální kontrola příznaků virového infekčního onemocnění – např. rýma, kašel apod.

֍ Nikdo s jakýmikoliv respiračními problémy nebo jinými příznaky nemoci (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, jiný příznak akutní infekce) nebude do MŠ přijat

֍ Během dne probíhá zvýšená desinfekce předmětů a všech prostor MŠ

֍ Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte čestné prohlášení, které prokazuje – seznámení se s vymezením rizikových skupin, neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení se s dodatkem č. 2 k Provoznímu řádu Č.j. 26/2018

BEZ PODEPSANÉHO ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ NEBUDE DÍTĚ DO MŠ PŘIJATO.

Kvě 20, 2020 | Mateřská škola, Uncategorized