Čarodějnice 2016…

…přípravy i úklid v režii hasičů

Již celá léta je to stejné… Nejprve v týdnu do lesa na dříví. Dále naše hasičky připraví čarodějnici a soutěže pro nejmenší děti. V den čarodějnic – tentokrát v sobotu – uklidit ohniště, postavit hranici, rozmístit odpadkové koše, dovézt pódium, stan a elektrocentrálu pro hudbu, nařezat špalky na opékání buřtů, zapálit  a hlídat. Než se zapálí hranice, tak ještě čarodějnice z našeho sboru musí uspořádat připravené soutěže. No a čtyři členové  jednotky jsou v pohotovosti k výjezdu, kdyby se v našem okolí něco událo. Až se po půlnoci rozejdou lidé, tak vše sbalit, zajistit dohořívající oheň a odjezd domů… Konec? Kdepak! Dopoledne zpět a po všech uklidit rozházené kelímky od nápojů a ostatní odpadky, které nejsou v odpadkových koších. Pak to vše naložit a odvézt k likvidaci. Tak takové jsou čarodějnice na Braškově po hasičsku.  

Kvě 6, 2016 | Hasiči, Ze života sboru