Braškovský rybník v ohrožení


V průběhu letošní, teplotně poněkud netypické zimy, se stal náš krásný  Braškovský  rybník  častým cílem vycházek občanů všech generací.  Je zde možno pozorovat nezvykle velké množství vodního ptactva i ryb objevujících se u vodní hladiny, která letos téměř nezamrzá. Oblíbenou kratochvílí se stalo přikrmování vodních živočichů zbytky pečiva. Hojné zásobování těmito pamlsky však zmíněným zvířatům v důsledku spíše škodí. 
Pečivo má vysoký obsah škrobu a to způsobuje tvorům, kteří  jsou zvyklí na  převážně  rostlinnou stravu, tvořenou z  větší části celulózou, trávicí obtíže. Pečivo obsahuje i další,  pro zvířata nebezpečné příměsi, jako sůl, koření, kvasnice. Nezkonzumované zbytky klesají ke dnu, kde tlením přispívají ke snižování obsahu kyslíku ve vodě a k šíření plísní a bakterií nebezpečných pro ryby.  Z  tohoto důvodu je  přikrmování zvířat pečivem  na stojatých vodách zcela nevhodné.  Krmení   navíc přilákalo na Braškovský rybník velké množství ptáků (kachna divoká) z okolních vodních nádrží. Bylo napočítáno až 43 kusů, což není pro ekosystém tak malého rybníka únosné.
ŽÁDÁME OBČANY, ABY RESPEKTOVALI PŘÍSNÝ ZÁKAZ KRMENÍ VODNÍHO PTACTVA A RYB.
Dodržujte prosím toto nařízení ,  stejně jako je tomu v zoologických zahradách nebo přírodních parcích.  Braškovský rybník má svého správce, kterým je paní Salvetová.  V případě zájmu a dotazů se na ni můžete kdykoli obrátit.
(Anna Salvetová, email: as.salvetova@seznam.cz, tel.736 221 386)
Naše obec investovala v minulých letech do rekonstrukce, odbahnění a vyčištění rybníka značné finanční prostředky. Byl vybudován hnízdící ostrůvek pro kachny a dodána početná rybí násada. Chovejme se k přírodě i v centru naší obce ohleduplně, ať se z ní můžeme radovat ještě dlouho, bez zbytečných starostí.
Bc.Pavlína Novotná, Ing.jiří Kolrusz