Skip to main content

Vítejte na stránkách obce Braškov!

První projekt nového programového období ESIF 2014+ obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace

Cílem projektu „NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY PRO JEDNOTKU SDH BRAŠKOV“ je zvýšení připravenosti jednotky SDH Břaškov jako složky Integrovaného záchranného systému a posílení její schopnosti rychlého a efektivního poskytnutí pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí v důsledku extrémního sucha, které povede ke zmírnění následků a projevů mimořádných událostí.

Projekt „NÁKUP VELKOKAPACITNÍ POŽÁRNÍ CISTERNY PRO JEDNOTKU SDH BRAŠKOV“ získal dotaci v rámci výzvy č. 19 Integrovaného regionálního operačního programu (dále také jen „IROP“). Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 7 793 600,00 Kč. Dotace EU a státního rozpočtu činí 90% nákladů, max. ve výši 7 005 240,00 Kč. Projekt bude realizován do konce června 2017. 

Novinky

Kalendář akcí

Úřední deska